Empresas

Tecnología de la Información del Noroeste

IT Noroeste é unha empresa galega de consultoría e servizos globais de Tecnoloxía da Información e das Comunicacións centrada na investigación, desenvolvemento e comercialización de servizos para a empresa privada e as administracións públicas. En IT Noroeste ofrecemos servizos nos seguintes eidos:

  • Desenvolvemento de software a medida
  • Desenvolvemento de aplicacións para Internet: deseño web e web services
  • Social Media e Márketing online
  • Consultoría e auditoría tecnolóxica

IT Noroeste desenvolve a súa actividade para empresas de todo tipo de sectores, evaluando os múltiples aspectos que inciden en cada eido de actividade para dar a solución máis adecuada e ofrecendo un produto final completo e totalmente personalizado, o mellor xeito de obter o máximo beneficio.

Contacto

e-mail: administracion@itnoroeste.com
Teléfono: +34 881 957 990
Persoa de contacto: Adrián Novegil
Áreas de negocio:
  • Internet e medios online
  • Comunicación interactiva en novos medios
  • Consultaría e asesoramento TIC
  • Desenvolvemento de software

Localización

r/ República Arxentina, 13 - 1ºA
15702 Santiago de Compostela
A Coruña