Empresas

Queres Tecnologías

Queres é unha consultora en tecnoloxías da información especializada no desenvolvemento de software. Especializada dende fai tempo na área da Xestión Documental Open Source, pretende axudar ás empresas a optimizar os procesos de negocio relacionados coa documentación, minimizando desde xeito o uso do papel e apoiando a un mundo máis sustentable.

Servizos

 • Asesoramento en Xestión Documental Open Source: Os especialistas participan durante todo o proxecto de implantación dun sistema de xestión documental e de contidos.
 • Consultoría: Consultores con ampla experiencia no campo das Tecnoloxías da Información, proxectan un plan de sistemas para o desenvolvemento de sistemas en organizacións.
 • Desenvolvemento de Software: Engloba os procesos de análise (construción dun sistema funcionalmente completo en base a unha correcta recollida de requisitos), de arquitectura (asesoramento no deseño dunha arquitectura que cubra as necesidades de seguridade, rendemento e accesibilidade), deseño e construción.


Solucións

 • Xestión Documental: A xestión documental trata sobre optimizar os procesos relacionados cos documentos, e devolverlle o control aos usuarios sobre os seus documentos, incrementando notablemente a rendibilidade.
 • Xestión de Contido Web: provén solucións que axudan a xestionar e publicar contidos web, dende a fase de preparación do contido ata a publicación do mesmo pasando polas fases de validación e corrección se fixeran falta.
 • Intranets: A intranet dunha empresa é básica para manter informada á compañía e para poder mellorar a comunicación interna, aumentando a produtividade e conseguindo que a información flúa.


Produtos
Os seus traballos son coidadosamente desenvolvidos para poder ser reusados e axudar a novos clientes, tanto se se trata de plugins ou de modificacións, co obxectivo de facilitar os procesos de todos.

 • Facturación de provedores: módulo para Alfresco que soluciona o problema da xestión das facturas dos provedores (electrónicas, en papel ou calquera medio)
 • Xestión de Calidade: módulo de Alfresco, proporciona os fluxos e a organización necesaria para xestionar toda a documentación necesaria para a ISO9001
 • Firma electrónica: plugin que permite firmar dixitalmente documentos dende o propio xestor documental, aforrando tempo e cartos.
 • Xestión de CV's: módulo que permite a xestión dos CVs dentro do xestor documental, axudando coa LOPD e cos procesos de selección.
 • A3S: aplicación web en modalidade SaaS, achega a xestión documental das grandes empresas as PEMES, inclúe os módulos de Facturación, Calidade, RRHH, ...


Tecnoloxías

 • Sistemas de Xestión Documental Open source baseados en Alfresco ou Nuxeo.
 • Xestión de Contidos Web: manexo de webs, xestión de documentación corporativa ou aplicacións baseadas en fluxos de traballo empresariais.
 • Portais corporativos principalmente con Liferay.
 • Open source: especialistas na integración de tecnoloxías Open source, con ampla experiencia na súa adaptación ao mercado empresarial.

Contacto

e-mail: info@queres.com
Teléfono: +34 891 909 010
Áreas de negocio:
 • Internet e medios online
 • Comunicación interactiva en novos medios
 • Consultaría e asesoramento TIC
 • Conectividade e integración de sistemas
 • Desenvolvemento de software

Localización

Polígono Icaria III, R/ Vulcano nº1
15172 Oleiros
A Coruña