Representatividade

EGANET dende a súa creación posionouse en entidades de carácter local e nacional co obxectivo de impulsar ao sector. Seguindo esta estratéxia, actualmente, EGANET participa activamente nos seguintes entes: