Faite Socio. descubre as vantaxes de ser socio Imaxe corporativa. Manual de uso e material corporativo

Proxecto "Premios Eganet'10"

 
 
Memoria do proxecto [Licenza Creative Commons]

Proxecto subvencionado de acordo coa resolución do 15 de xuño de 2010 (con publicación no DOG o 30 de xuño de 2010), da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións destinadas a entidades sen ánimo de lucro, para actuacións de difusión relacionadas co desenvolvemento da Sociedade da Información na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) e polo Plan Avanza, e se procede á súa convocatoria para 2010 (procedemento administrativo PR521A).

Crédito orzamentario correspondente á aplicación 04.70.571A.781.0. Achegas a institucións sen fins de lucro para proxectos da sociedade da información, contía de 1.000.000 €.

 
Unha maneira de facer Europa