Empresas

Igalia, S.L.

Igalia é unha empresa de software libre que dispón de dúas áreas de negocio principais: desenvolvemento upstream ou a medida de aplicacións de escritorio/embebidos/móbiles sobre a pila de tecnoloxías freedesktop.org, GNOME, GNOME Mobile e GNU/Linux., tecnoloxías nas que Igalia dispón de especialistas traballando en diferentes niveis da pila-; e desenvolvemento de aplicacións web -Igalia ten aberta nestes momentos unha liña de traballo sobre interfaces ricas, levando a interacción que o usuario soe ter en aplicacións de ventás á web-.
 

Principais produtos:

Área desktop/mobile:

  • Interfaces gráficas de usuario: GTK+, Hildon (Hail), Clutter (cally)
  • Navegadores e renderización: WebKit, WebkitGtk e Epiphany
  • Multimedia: gstreamer, MAFW e gdigicam.
  • Email: Tinymail e Modest.
  • Núcleo e distribucións: Kernel, openembedded

Área web:

  • Aplicacións ricas de Internet.
  • Integración de servizos.
  • Consultoría de negocio e lado servidor.

Contacto

e-mail: info@igalia.com
Teléfono: +34 981 913 991
Áreas de negocio:
  • Internet y medios online
  • Desarrollo de software

Localización

Igalia

r/ Bugallal Marchesi nº 22, 1º
15008 A Coruña
A Coruña