Proxecto "Premios Eganet'11"

 
 
Memoria do proxecto [Licenza Creative Commons]

Proxecto subvencionado de acordo coa resolución do 24 de marzo de 2011 (con publicación no DOG o 31 de marzo de 2011), da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións destinadas a entidades sen ánimo de lucro, para actuacións de difusión relacionadas co desenvolvemento da Sociedade da Información na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para 2011 (procedemento administrativo PR521A).

 

Proxecto Cofinanciado: