O Ministerio de Industria publica a consulta pública sobre o servizo universal, que incluirá a banda larga

O Ministerio de Industria, Turismo e Comercio abriu unha consulta pública sobre o servizo universal a fin de contar coa opinión das partes interesadas (usuarios, operador, etc) acerca das prestacións da banda larga como elemento do servizo universal, así como sobre os aspectos máis relevantes a considerar na designación de operador ou operadores que desempeñen esta función a partir do 1 de xaneiro de 2011

Fonte: sociedadedainformacion.eu

A consulta está dispoñible na páxina web do Ministerio, http://www.mityc.es/telecomunicacións/é-é/participacion-publica/Paginas/consulta.aspx. As respostas á consulta deberán remitirse antes do 26 de outubro. O servizo universal está constituído por un conxunto de elementos cuxa prestación se garante a todos os cidadáns que o soliciten, independentemente da súa localización xeográfica, cunha calidade garantida e a un prezo alcanzable.

Actualmente, inclúe a telefonía, os servizos de axuda ao establecemento de chamadas (guías e consulta telefónica de números de abonado), a telefonía de uso público desde cabinas, o acceso funcional a Internet de banda estreita, o Abono Social para usuarios con necesidades sociais especiais e outras medidas específicas para os usuarios con discapacidade.

O aspecto máis relevante desta consulta é o relativo ás prestacións da banda larga como elemento do servizo universal, que se deberán incluír na normativa en canto o permita o marco regulador comunitario que está agora en proceso de revisión. O obxectivo é contar coa opinión das partes interesadas de cara á determinación, por parte do Goberno, dos termos nos que levará a cabo. Os aspectos principais sobre os que se solicita a opinión dos interesados son:

  • A velocidade nominal mínima que deberá proporcionarse a todos os cidadáns que o soliciten, independentemente da súa localización xeográfica.
  • A utilización de tecnoloxías móbiles no acceso.
  • Os modelos tarifarios da banda ancha do servizo universal.
  • O calendario de implantación.

Por outra banda, a próxima designación de operador ou operadores refírese aos seguintes elementos:

  • A prestación da conexión á rede con acceso funcional a Internet.
  • A prestación do servizo telefónico de uso público, a través de cabinas.
  • As bonificacións aos usuarios con necesidades sociais especiais, contidas no Abono Social.
  • A elaboración e entrega das guías telefónicas de abonados.

Dependendo do interese que exista por parte de operadores ou empresas en ser designado como operador do servizo universal, o Ministerio de Industria, Turismo e Comercio convocará os concursos que sexan necesarios por elementos e zonas xeográficas.