A CE promove unha asociación entre autoridades públicas e axentes do sector TIC, cun orzamento de 300 millóns de euros

A Comisión Europea fixo pública unha estratexia encamiñada a situar a Europa na vangarda do desenvolvemento de infraestruturas intelixentes a través de Internet. Fai un chamamento aos gobernos europeos e ao sector das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) para que aproveiten a crecente demanda de aplicacións innovadoras de Internet para facer «intelixentes» as actuais infraestruturas, por exemplo, os sistemas de asistencia sanitaria, as redes de enerxía ou a xestión do tráfico.

Fonte: Sociedadedainformacion.eu

 

 

Para iso, promoverá unha asociación entre autoridades públicas e axentes destacados do ámbito do TIC, cun orzamento de 300 millóns de euros para o período 2011-2013, do que poderá disporse para os proxectos que se seleccionen nun futuro próximo e que virá complementar os 200 millóns de euros que se destinan anualmente ao TIC en apoio dos traballos de investigación en curso no ámbito das tecnoloxías Internet de base.

« Internet pode axudarnos a afrontar os retos do futuro e encerra a clave para permitir á economía europea superar a crise. As aplicacións e tecnoloxías en liña poden mellorar o transporte nas cidades, nas que pronto se concentrará o 70 % da poboación mundial. Poden, e deben, mellorar os sistemas que xestionan a nosa enerxía, xa que o consumo de electricidade duplicarase de aquí a 2030. E ante o envellecemento da poboación da UE, Internet pode potenciar a eficiencia dos nosos sistemas de atención sanitaria e permitir que os pacientes reciban tratamento a distancia,» declarou Viviane Reding, Comisaria de Sociedade da Información e Medios de Comunicación da UE.

A Comisión Europea propuxo unha estratexia de innovación en materia de Internet a escala europea consistente en conectar entre si aos gobernos e aos distintos sectores industriais de toda Europa. Búscase con iso mellorar certas infraestruturas fundamentais para a nosa sociedade e economía, dotándoas dunha maior capacidade para procesar cantidades inxentes de datos no seu uso cotián. O tráfico de datos en Internet está a experimentar xa un crecemento do 60 % anual. Dado que Internet conéctase a miles de millóns de sensores e dispositivos móbiles en liña a fin de proporcionar información cada vez máis complexa, esas infraestruturas han de ser o bastante «intelixentes» para utilizar semellantes cantidades de datos en tempo real.

Os sistemas intelixentes atópanse xa en fase de ensaio en diversas rexións e cidades de toda Europa . Por exemplo, Estocolmo investiu nun sistema intelixente de xestión do tráfico que reduce o tempo empregado nos desprazamentos, fomenta o transporte público e reduce as emisións de carbono. Mediante a utilización de redes de sensores e dispositivos móbiles, é posible recompilar datos en tempo (case) real, o que resulta esencial para a xestión de sistemas de enerxía ou de transporte. Tal información pode utilizarse seguidamente con fins, por exemplo, de optimización do sistema de mobilidade urbana. A medida que a súa implantación se xeneralice, eses dispositivos sen fíos beneficiaranse así mesmo do espectro adicional dispoñible gracias ao «dividendo dixital»

A Comisión activará a mencionada asociación público-privada cunha convocatoria de propostas en 2010. En conxunto, durante o período 2011-2013 está previsto destinar a esta iniciativa 300 millóns de euros, que o sector complementará cun importe semellante.

A Comisión está xa financiando investigación orientada a potenciar a intelixencia da propia Internet, investindo 400 millóns de euros en máis de 90 proxectos europeos no marco do seu programa de investigación sobre o TIC, e prevendo investir outros 200 millóns anuais con cargo aos orzamentos de investigación de 2011-2013. A título de exemplo, o proxecto SENSEI permite conectar o mundo real e o dixital, creando sitios «intelixentes» en calquera lugar: o envío, por exemplo, dunha mensaxe de texto a persoas que comparten o uso de automóbiles privados cando exista un autobús nas proximidades que poida conducirlles ao seu destino con maior rapidez.

A Comunicación da Comisión pode consultarse en : http://ec.europa.eu/information_society/activities/foi/library