Faite Socio. descubre as vantaxes de ser socio Imaxe corporativa. Manual de uso e material corporativo

RESOLUCIÓN DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO EXP. EGP032009

RESOLUCIÓN DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO EXP. EGP032009

ASISTENCIA TÉCNICA PARA A CONSULTORÍA E DESEÑO DE FERRAMENTAS DE ESCRITORIO DE XESTIÓN EMPRESARIAL DENTRO DO PROXECTO ER-INNOVA

Características do procedemento:

Procedemento de adxudicación: aberto

Data de publicación do anuncio: 05/12/2009

Último día de presentación de ofertas: 15/12/2009

Data de apertura pública das proposicións económicas: 21/12/2009

 

A Comisión de Selección, reunida en Santiago de Compostela o 21 de decembro de 2009, estivo formada polas seguintes persoas:

- Fernando Suárez Lorenzo, Presidente do Colexio Profesional de Enxeñería en Informática de Galicia.

- Juan Antonio Valiño García, Secretario do Colexio Profesional de Enxeñería en Informática de Galicia.

- Ana Isabel Fernández Fraga, técnica da OPIDI

- Beatriz González-Tejada Jácome, técnica de proxectos da TECNOPOLE

 Os licitadores presentados e as súas ofertas económicas foron as seguintes:

- Isenda Telematica, S.L.: 60.000,00 €

- GRG Soluciones Informáticas, S.L.: 54.000,00 €

- Visual Publinet, S.L.: 54.400,00 €

- AVA Soluciones Tecnológicas, S.L.: 60.000,00 €

 Criterios de valoración:

- Proposta Económica (de 0 a 40 Puntos)

- Prazo de entrega (de 0 a 10 Puntos)

- Melloras ou servizos adicionais (De 0 a 10 Puntos)

- Concreción proposta técnica (de 0 a 35 Puntos)

- Agrupación empresarial (de 0 a 5 Puntos)

 Puntuación obtida para cada oferta:

Empresa Ofertante

Prezo

Prazo

Oferta Técnica

Melloras

Agrupación

TOTAL

Isenda

36,00

6,25

17,50

4,00

5,00

68,75

GRG

40,00

10,00

8,75

3,00

5,00

66,75

Visual Publinet

39,71

5,00

11,38

3,00

5,00

64,08

AVA

36,00

5,00

31,50

10,00

5,00

87,50

 
Motivación da valoración: a proposta de AVA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L. obtén a maior puntuación por ter presentado un plan de traballo máis axeitado ás necesidades e polas medidas que se van tomar para alcanzar os obxectivos, así como un amplo plan de melloras que supera o presentado polas outras empresas presentadas.

En base ás puntuacións obtidas o Órgano de Contratación ditou resolución de adxudicación a favor da empresa AVA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L.


E para que así conste, en Santiago de Compostela, 21 de decembro de 2009.

Beatriz Legerén Lago

Presidenta de EGANET